Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları

Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları

Derin su jeomorfolojisi ve deniz tabanı karakteristik özellikleri kilometrelerle ölçülebilecek alanlarda fazla değişikliklere uğramasa da, sığ su ortamlarında deniz tabanı karakteristik özellikleri, genellikle çok kısa mesafelerde değişir. Sığ su ortamında dalga hareketleri, sualtı heyelanları ve fırtınalar gibi faktörler ile deniz tabanı yapısı sürekli bir değişime uğrar. Deniz tabanı sınıflandırması özellikle daha büyük ölçekte işleme yapabilen ve kısa sürede etkin sonuçlar verebilen sayısal teknolojinin kullanılmasıyla gelişmiştir. Böyle bir çalışma multibeam echo sounder ve side scan sonar cihazlarının kullanımıyla yapılabilir. MCH Deniz Araştırmaları, Deniz tabanı yüzey morfolojik özelliklerinin, (doğal kaya, topuk, deniz çayırı alanları, vb.) ve doğal olmayan cisim ve oluşumların (döküntü, kaya, gemi enkazı, boru hattı, elektrik hatları, çapa izi, vb.) tespiti amacıyla, proje sahasında %100 kaplama sağlayacak şekilde belirlenen profiller üzerinde 100-800 kHz frekansında Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi kullanılarak veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu verilerinden hareketle proje sahasının Mozaik haritası oluşturularak, deniz tabanı üzerinde tespit edilmiş morfolojik özellikler ve doğal olmayan cisimler Mozaik Haritası üzerine işlenerek kullanıcılara sunulmaktadır.

Mch Deniz Araştırmaları

İletişim Bilgilerimiz

Tel: +90(216) 363 64 04
Fax: +90(216) 363 60 91
Cep: +90(532) 272 3114

Son Yazılar

Tümü
TOP