Sığ Sismik Çalışmalar & Raporlama

Sığ Sismik Çalışmalar ve Raporlama

MCH Deniz Araştırmaları denizde gerçekleştirdiği sığ sismik etüt çalışmaları ile proje sahasının dip ve dip altı sismik stratigrafisi hakkında bilgiler elde etmektedir. Proje sahasının deniz tabanı morfolojisinin tespiti, varsa temel kaya veya deniz tabanı üzerine yüzeylenmiş (monstra) temel kaya'nın konumunun belirlenmesi, mevcut sismik birimler arasındaki süreksizliklerin saptanması, sismik startigrafik analizlerini yaparak tespit edilen birimlerin muhtemel litolojik yapılarının kestirimi yapılmaktadır. Proje sahasında güncel tektonik olayların; fay ve benzeri süreksizliklerin olup olmadığının saptanması amacıyla belirlenen profiller üzerinde amaca uygun 10 / 3.5 KHz frekansında Subbottom Profiler sistemi kullanılarak sığ sismik veriler toplanır, elde edilen veriler, sismik yazılımlar ile veri işleme tabi tutularak veri kalitesi arttırılır ve sismik yorumlamalar yapılarak raporlanır. Denizlerde yapılan sığ sismik çalışmalar genel olarak aşağıda belirtilen hususların aydınlatılmasında kullanılır. Mühendislik amaçlı deniz dip ve dipaltı ile ilgili jeoteknik verilerin elde edilmesinde, Deniz tabanında gömülü doğal /doğal olmayan cisimlerin tespitinde, Güncel sediman kalınlığının tespitinde, Zemin yapısının ve güncel tektonik olayların açıklanmasında, Dip altında oluşabilecek gaz yüklü sedimanların tespitinde, Deniz tabanında,baraj ve göllerde biriken sedimanların tespitinde, Deniz içi kum ocaklarının konumu ve rezerv'inin hesaplamasında kulanılmaktadır.

Mch Deniz Araştırmaları

İletişim Bilgilerimiz

Tel: +90(216) 363 64 04
Fax: +90(216) 363 60 91
Cep: +90(532) 272 3114

Son Yazılar

Tümü
TOP