Nansen şişesi ile deniz suyu alımı
Deniz Suyu Kimyasal ve Biyolojik Analizleri

Deniz Suyu Kimyasal ve Biyolojik Analiz


Deniz suyu Kimyasal ve biyolojik analizleri için nasen şişesi ile su örneği alınarak, analiz sonuç raporları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Deniz içi ve tabanı biyolojik canlılığının tespiti ile çevresel ektiler karşısında devamlılığının izlemesi yapılabilmektedir. Ekosistemlerde (nehir ağızları, lagünler, baraj gölleri, resifler, bataklık-sazlık gibi sulak alanlar) kimyasal verilerin değerlendirilebilmesi amacıyla proje sahasından su ve sediman örnekleri toplanarak akredite laboratuarlarda aşağıdaki analizleri gerçekleştirmektedir.

Toplam Fosfor,Azot Askıda Katı Madde,Kimyasal Oksijen İhtiyacı ,Biyolojik

Oksijen İhtiyacı,Fekal Koliform vb.
Deniz ve nehir sedimanlarında kirletici analizleri

Mch Deniz Araştırmaları

İletişim Bilgilerimiz

Tel: +90(216) 363 64 04
Fax: +90(216) 363 60 91
Cep: +90(532) 272 3114

Son Yazılar

Tümü
TOP