RBR CTD Ölçüm Cihazı Kurulumu
CTD Ölçümü

CTD Ölçümleri


Oşinografik çalışmalarda ölçülen parametreler projenin ihtiyacına bağlı olarak değişebilir. Mühendislik, Kirlilik ölçümleri, Derin Deniz Deşarjı, Termik Santral için su alma ve deşarj hatlarının tasarlanması, Balık çiftliklerinin yer seçimi gibi projelerinde, genel olarak en çok kullanılan oşinografik parametrelerden CTD (sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk, yoğunluk ve derinlik), Akıntı hız ve yönü, dalga yüksekliği, su seviyesi değişimi gibi parametrelerdir. MCH Deniz Araştırmaları, proje ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm oşinografik parametrelerin ölçüm hizmetlerini vermektedir.

Deniz suyu fiziksel özellikleri basınç, sıcaklık ve tuzluluğun fonksiyonudur. Deniz suyunun fiziksel karakteristiğini belirleyen temel özellikler; basınç, sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, ışık ve ses geçirgenliğidir. Fiziksel özellikler CTD cihazı'nın üzerine basınç, sıcaklık, iletkenlik ve pH sensörleri yerleştirilerek su derinliği boyunca ölçülmektedir. Tuzluluk, yoğunluk ve ses hızı ise bu değerler kullanılarak ampirik bir formül ile hesaplanmaktadır. Denizlerde sıcaklık ve tuzluluk dikey dağılımı bölgeden bölgeye değişir ve belli sıcaklık tuzluluk aralığına sahip sular o bölgedeki su kütlelerini oluşturur. Su kütlesi analizi T-S (sıcaklık-tuzluluk) Diyagramları ile yapılır. T-S analizi, farklı su kütlelerinin birbirleri ile etkileşimi ve dönüşümlerini tanımlamaya yarayan en önemli yöntemdir. Fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesinde ayrıca yatay ve dikey dağılım grafiklerinden yararlanılır. MCH Deniz Araştırmaları, proje ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm oşinografik parametrelerin ölçüm hizmetlerini vermektedir.

Mch Deniz Araştırmaları

İletişim Bilgilerimiz

Tel: +90(216) 363 64 04
Fax: +90(216) 363 60 91
Cep: +90(532) 272 3114

Son Yazılar

Tümü
TOP