ADCP Akıntı Ölçer
Aanderaa Akıntı Ölçer

Akıntı Ölçümleri


Oşinografik çalışmalarda ölçülen parametreler projenin ihtiyacına bağlı olarak değişebilir. Mühendislik, Kirlilik ölçümleri, Derin Deniz Deşarjı, Termik Santral için su alma ve deşarj hatlarının tasarlanması, Balık çiftliklerinin yer seçimi gibi projelerinde, genel olarak en çok kullanılan oşinografik parametrelerden CTD (sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk, yoğunluk ve derinlik), Akıntı hız ve yönü, dalga yüksekliği, su seviyesi değişimi gibi parametrelerdir. MCH Deniz Araştırmaları, proje ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm oşinografik parametrelerin ölçüm hizmetlerini vermektedir.

Proje sahası ve çevresindeki akıntı sistemini tanımlamak amacıyla proje sahasında akıntı ölçer cihazı bir şamandıra vasıtasıyla istenilen ölçüm derinliğine sabitlenip, o derinlikteki akıntı ölçümleri gerçekleştirilir. Diğer bir ölçüm ise ADCP denilen Akıntı ölçer cihazı deniz tabanından, su yüzeyine bakacak şekilde veya su yüzeyinde deniz tabanına bakacak şekilde yerleştirilerek, su kolonu boyunca istenilen örnekleme aralığında ve derinlikte akıntı ölçümleri gerçekleştirilir. Elde edilen akıntı hız ve yön bilgileri grafiksel değerlendirilmeler ve yorumlamalar yapılarak proje sahasının akıntı rejimi çıkarılır.

Mch Deniz Araştırmaları

İletişim Bilgilerimiz

Tel: +90(216) 363 64 04
Fax: +90(216) 363 60 91
Cep: +90(532) 272 3114

Son Yazılar

Tümü
TOP