Ne Yaparız?

Hizmet alanlarımız

İskele, Rıhtım, Mendirek, Tekne Yanaşma Yeri ve Tersaneler Liman, Marina, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Çekek Yeri, Derin Deniz Deşarjı Ölçüm Çalışmaları, Denizaltı Fiberoptik Kablo Hattı, Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Hazırlanması, Terminaller, Şamandıra Sistemleri ve LNG Depolama - Dolum Tesisleri Kıyı Düzenlemesi ve Dolgu İmar Planı Çalışmaları, Güneşlenme Platformu ve Ahşap İskele Projeleri Deniz Tabanı Tarama Projeleri

Misyonumuz her anlamda kaliteli işler çıkartmaktır.

Projenizi hayata geçirirken gerekli destekleri size sağlamaya hazırırız.

Hidrografik ve Oşinografik Ölçümler

Kıyı, deniz ve göl alanlarının hidrografik ve oşinografik özelliklerini araştırmak amacıyla modern teknolojilerden yararlanarak üretilen veriler, sağlıklı ve hızlı bir şekilde mühendislik, proje ve bilimsel araştırma çalışmalarının hizmetine sunulmaktadır.

Batimetrik Ölçüm ve Haritalama

Hidrografik ölçümler kapsamında, single-beam echosounder (tek bimli iskandil) ve/veya multi-beam echosounder (çok bimli iskandil) cihazı ile yüksek çözünürlüklü veri toplanarak proje sahasının 1/1000 ölçekli batimetri haritası hazırlanmaktadır.

Sığ Sismik Çalışmalar

Çalışma sahası deniz tabanı morfolojisinin anlaşılması, varsa temel kaya ve monstra verdiği bölgelerin konumunun belirlenmesi, mevcut sismik birimler arasındaki süreksizliklerin saptanması, sismik birimlerin doku analizlerini yaparak bu birimlerin muhtemel litolojik yapılarının kestirimi

Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları

Deniz tabanı topografik özelliklerinin, tabandaki doğal morfolojik yapıların ve biyolojik çeşitliliğin (doğal kaya, topuk, deniz çayırı alanları, vb.) ve doğal olmayan obje ve oluşumların (döküntü kaya, gemi enkazı, çapa izi, vb.) tespiti amacıyla, proje sahasında %100 kaplama sağlayacak şekilde belirlenen hatlar üzerinde “Yandan Taramalı Sonar (YTS)” sistemi kullanılarak firmamız tarafından etütler gerçekleştirilmektedir.

MCH DENİZ ARAŞTIRMALARI

Hidrografik Ölçümler: Batimetrik Harita ve Hidrografik Rapor Hazırlanması,
Deniz Jeolojisi ve Deniz Jeofiziği Uygulamaları:
Deniz Sismiği, Sub-bottom Profiler, Sığ Sismik Etüt, Yandan Taramalı Sonar,
Sediman Örnekleme çalışmaları
Fiziksel Oşinografi Uygulamaları: Akıntı Ölçüm ve CTD Ölçüm çalışmaları
Kimyasal Oşinografi Uygulamaları: Deniz Suyu Örnekleme ve kimyasal analizler
Deniz Biyolojisi çalışmaları ve ekolojik araştırmalar
Matematiksel Modelleme çalışmaları

MCH Deniz Araştırmaları
Survey Hizmet Teknesi ve Botu

Hidrografik ve Oşinografik ölçüm çalışmalarında kullanılmak üzere hizmet sunan, düşük draftı ile sığ sularda seyir ve manevra yapabilme özelliğine sahip survey hizmet teknesidir.

Baraj, göl / gölet ve akarsu gibi sığ sularda kullanılmak üzere 3.40 m boyunda ve 6 HP dıştan takma Yamaha motorlu şişme bot

TOP